Sissy Sausewind's Ausstellungenin Verl Kaunitz am 27.01.2013 Jugendklasse
V1, CAC-J, VDH-Ch.A.-J
Richter Herr Rolf Blessing - D