Mutter:
Ch. Beyoncé vom Schloß Ramstedt (Hexe)
Vater:
Merlin vom Schloß Ramstedt
German Juniorwinner 2013
Vincent vom Schloß Ramstedt
geb.: 03.11.2012
CEA,PRA,Kat,MPP-frei, Gen.CEA-Carrier
MDR1 ++, HD A-2, vollzahnig
Größe 38 cm, Körklasse 1
Besitzer: Fam. Kunzmann